Master Thesis: Herontwerp ESF

Naarmate de wereldbevolking groeit en de welvaart toeneemt, wordt ook de vraag naar vlees en zuivelproducten steeds groter. Een significante toename wordt verwacht in de komende tien jaar, wat een grote druk legt op de schaarse middelen, zoals voedsel, water en energie. Om aan deze vraag te kunnen voldoen worden Electronic Sow Feeding (ESF) stations gebruikt. Het Nedap Velos ESF-station biedt een oplossing door effectief zeugen van voer te voorzien, terwijl het op hetzelfde moment het welzijn van dieren verbeterd.

Om het huidige marktaandeel te vergroten, moet het Nedap Velos ESF-station worden herontworpen. Om concurrerend te zijn moet het voerstation meer mogelijkheden bieden tegen een lagere prijs. Het voerstation is echter door de jaren heen al vaak geoptimaliseerd, maar om de concurrentie voor te blijven is een volledig herontwerp nodig.

In zeven maanden is het huidige voerstation volledig opnieuw ontworpen, waardoor de volgende stap in het elektronisch voeren van zeug kan worden gerealiseerd. Belangrijke kennis is verzameld, als basis voor het herontwerp. Nieuwe mogelijkheden zijn ontwikkeld, welke hebben geresulteerd in volledig nieuwe oplossingen met unieke voordelen.