TriLL

Bij het vak Functional Prototyping is een eerder ontwikkeld concept uitgewerkt tot een werkend prototype. In het originele concept was de TriLL, een concept waarin LED-verlichting op een innovatieve manier is toegepast.

Bij de vertaalslag van het concept naar een prototype is een selectie gemaakt van functies die we wilden testen. Praktische aspecten, zoals hoe het prototype gemakkelijk opgebouwd moest worden, alsmede de ontwikkeling van de elektrische schakelingen, speelden een belangrijke rol. Nadat het prototype was gemaakt en geprogrammeerd is het gebruikt om enkele tests uit te voeren. Gebaseerd op de testresultaten van deze tests zijn er aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van het concept.