Over een Industrial Design Engineer

Waarom een Industrial Design Engineer?

Door de intrede van mechatronische concepten in consumenten en professionele producten is het erg belangrijk om de wensen van eindgebruikers in kaart te brengen. Door de integratie van mechanica, elektronica en software is ‘the sky the limit’, maar onvoldoende focus kan leiden tot een eindproduct dat niet voldoet aan de verwachtingen van de consument. Veelvoorkomende problemen zijn onder andere dat een product niet eenvoudig geïntegreerd kan worden in de huidige praktijk, te duur of gewoonweg te complex is. Bijvoorbeeld, het enorme aanbod van knoppen en afleesvensters in een vliegtuigcockpit kan met slimme mechatronische oplossingen substantieel worden teruggebracht.

Wat een Industial Design Engineer doet

Industrial Designers zijn er verantwoordelijk voor dat de ontwikkelopdracht van de klant afgestemd wordt op de eisen van de eindgebruiker, en dat deze informatie beschikbaar is voor alle engineeringsdisciplines in een ontwikkeltraject. Gedurende het ontwerpproces zal het ontwerpdoel steeds scherper worden, omdat de Industrial Designer tijdens het ‘usercentred design’ proces de vorderingen verifieert bij toekomstige gebruikers. Zijn vaardigheden om ideeën helder te visualiseren helpen erg bij het begrijpelijk presenteren van bijvoorbeeld gebruiksscenario’s aan niet-techneuten. Daarbij kunnen handschetsen volstaan, maar al snel worden ook computerafbeeldingen en prototypes gepresenteerd, die afgeleid zijn van 3D computer modellen gegenereerd met bijvoorbeeld Solid Works.

Een Industrial Designer zet zijn kennis voornamelijk in bij projecten waar de interactie tussen de gebruiker en het product kritisch is en waar aandacht nodig is voor ergonomie, vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Daarnaast beschikt Industrial Design over kennis van materialen en productietechnieken nodig voor de ontwikkeling van producten die in serie worden geproduceerd. Creativiteitstechnieken worden ingezet worden om het ‘out of the box’ denken te bevorderen en te komen tot innovatieve oplossingen. Industrial Design omvat dus meer dan ‘een mooi design’.